Бурята  GameStock: Какво трябва да знаем

Бурята GameStock: Какво трябва да знаем

 

Благовест Чопаков

(още от автора)

 

 Ако следите редовно финансовите новини сигурно знаете, че търговията на борсата често може да е изключително волатилна и непредсказуема. Последните седмици обаче изненадаха дори и най-опитните наблюдатели на Wall Street. Основна заслуга за това има малко известният досега търговец на видеоигри GameStop.

В началото на годината акциите на компанията се търгуваха при единична цена от 18-19$. По време на пика през изминалата седмица една акция струваше 468$, ръст от близо 24 пъти. За сравнение индексът S&P 500, от който GameStop е част, е нарастнал с 2.5% от началото на годината.

На какво се дължи прекомерният ръст на GameStop?

На теория пазарната цена на акциите отразява преди всичко фундаменти на дадена компания и позициите й на пазара. Пазарната цена се формира на база паричните потоци, които компанията генерира към своите инвеститори.[1] При акциите тези парични потоци са под формата на дивиденти, които се изплащат на акционерите. При оптимистичен сценарий за бъдещето на компанията тези парични потоци нарастват, а оттам и пазарната й цена. В случая с GameStop обаче фундаментите на компанията обясняват едва малка част от главоломния ръст в пазарната й капитализация.

Още в края на миналата година акциите на компанията отбелязаха стабилен ръст. Това се дължеше най-вече на подобрените очаквания за продажбите, промените в ръководството и очакванията за по-скорошно отваряне на американската икономика след началото на кампанията за масова ваксинация.

Именно подобрените перспективи пред GameStop привлякоха вниманието на множество дребни инвеститори, част от т.нар. мрежа WallStreetBets, които в началото на годината инвестираха значителни суми в акции на компанията. Сходна бе ситуацията и с акции на други компании, сред които Blackberry и Nokia.[2]

В средата на януари обаче търговията с акции на GameStop вече нямаше нищо общо с нормална борсова търговия. В определени дни акциите на компанията постигаха над 50% дневен ръст. Експерти обясняват това с практиката да се инвестира в акции, които отбелязват солидни ръстове - т.нар. търговия по инерция. Колкото повече нараства цената на даден актив, в случая акции, толкова по голямо е желанието всеки да закупи този актив. Както е казал покойният икономист Чарлз Кинделберг: “Няма нищо по-смущаващо за нормалната преценка и благоденствието на един човек от това да види как негов приятел забогатява. Освен да види как негов не-приятел го направи.”

Интересното в случая с GameStop обаче е не само традиционното търгуване с акции на компанията, но и с възприемането на доста по-сложна стратегия за постигане на солидна доходност, базирана на използването на т.нар. опции.

Какво са опциите и каква е тяхната роля?

Опциите са финансови инструменти, които позволяват на техните притежатели да закупят или да продадат даден актив, наречен базов актив, на предварително договорена цена, преди или на точно определена дата. Опциите биват два вида – кол и пут опции. При кол опциите притежателят има правото, но не и задължението да купи даден актив на предварително договорена цена, на или преди договорена дата. При пут опциите притежателят има правото, но не и задължението да продаде даден актив на предварително договорена цена, на или преди договорена дата.  Цените на опциите зависят от цените на базовите активи. Употребата на опции е широко разпространена, тъй като дава възможност за постигане на дадена доходност, без реално да се притежава даден актив.

За да разберем как функционират тези финансови инструменти е необходимо да посочим конкретен пример. Да речем, че сте набелязали акциите на дадена компания, които смятате, че ще повишат цената си. Имате два възможни варианта- да закупите директно желаното количество акции, като в този случай приемате риска цената на тези акции да спадне и така да понесете загуби, или да инвестирате в кол опции, които ви позволят да закупите определено количество акции на предварително договорена цена.

Да кажем, че цената на акция на компания ABC е 10$. Вие сте убедени, че тази цена ще върви нагоре и затова решавате да закупите 100 кол опции, всяка от които ви позволява за закупите 100 акции на компания ABC, да кажем за 12$. За стоте кол опции ви ще можете да закупите 10 000 акции при цена 12$ за акция или общо 120 хил. $. Ако сте прави и след време цената на акция достигне 15$, например, вие ще можете да закупите тази акция за сумата от 12$ и да я продадете на пазара, където струва 15$, реализирайки печалба от 3$ за акция или 30 хил.$ за 10 хил акции.[3]

Ролята на опциите в търговията с GameStop

Опциите са удобен и достъпен начин за даден инвеститор да спекулира с цената на даден актив. Точно такъв е случаят и с акциите на GameStop. Според информация на Wall Street Journal към 26 януари цената на една опция, позволяваща на неяния притежател да закупи акция на GameStop за 200$, се търгуваше за цена от 19$.[4] Ако даден инвеститор закупи кол опция и цената на базовия актив (акция на GameStop например) се повиши над фиксираната цена от 200$, стойността на самата опция ще се повиши. По този начин инвеститорът може да спечели по два начина. Или като продаде опцията и прибере разликата купувам/продавам, или като реши да закупи определено количество акции при цена от 200$ и ги продаде на пазара за по-висока. Освен това опциите са и важен инструмент за намаляване на риска за инвеститорите. Ако закупите например акции на GameStop, можете да защитите вашето портфолио като закупите пут опции, позволяващи ви да продадете акции на компанията, да кажем за 150$, компенсирйки по този начин рязък спад в тяхната цена.

Печалби за едни, загуби за други

Опциите са финансови инструменти, които се търгуват  извън регулираните борси. Ето защо всяка транзакция се състои от две страни (контрагенти). Най-често инвеститорите сключват опционни договори с финансови посредници – инвестиционни банки и брокерски къщи. Двете страни по сделката на практика поемат различни залози за бъдещата цена на дадения финансов актив. Преди еуфорията с GameStop от началото на годината много маркет мейкъри, най-вече влиятелни хедж фондове, залагаха на негативен сценарий за развитието на компанията, поради което разчитаха на стратегия по-известна като продажби на късо”. При тази стратегия хедж фондовете заемат определено количество акции на GameStop, предимно от финансови брокери, за определен период от време и срещу определена лихва, и веднага ги продават на пазара, очаквайки цената на тези акции, да кажем след 3 месеца, когато ще върнат акциите обратно, да бъде осезаемо по-ниска.

Резкият скок в цената на акциите на GameStop от началото на годината обаче хвърли много хедж фондове в изненада. Много от тях вече понесоха загуби за стотици милиони, което ги накара да потърсят спешни финансови инжекции от своите акционери.[5] Други, като например Senvest Management LLC, спечелиха над 700 милиона долара, купувайки акции на GameStop още през септември миналата година.

Защо акциите се покачват, ако основната търговия е с опции?

Както споменах, търговията с опции е извънборсова и включва две страни по сделката. Когато даден инвеститор закупи кол опция, някой друг трябва да му я продаде. Обикновено това са фирми, занимаващи се с електронна търговия, но и финансови брокери и инвестиционни банки.

Маркет мейкърите, за разлика от хедж фондовете, не са в бизнеса с дългосрочните залагания. Всеки път, когато продадат кол опция, те хеджират поетия риск, купувайки на свой ред от акциите на компанията. На технически език това означава делта хеджиране и е в основата на резкия скок в цената на акциите. Колкото повече са желаещите да инвестират в кол опции, толкова повече ще нараства търсенето на базовия актив (акциите на GameStop), което допълнително ще тласка неговата цена нагоре.

Мнението на експертите

Мащабът и скоростта, с които се разрази бурята около GameStop и останалите компании, хвърли много много експерти и наблюдатели в изненада. На този етап е изключително трудно да се прогнозира още колко дълго ще се запази еуфорията и какво ще стане с цените на акциите след спукването на балона. Ветерани в индустрията обаче твърдят, че подобна търговия, базирана на спекулативно купуване на кол-опции от малки инвеститори, неизбежно ще доведе до крах.

Много от компаниите, които станаха обект на масираните спекулации, са такива изпитващи финансови затруднения още преди разразилата се пазарна треска. В дългосрочен план оценката на компаниите е тясно свързана с техните фундаменти, което ни кара да очакваме бъдещ спад в цените на акциите. Някои инвеститори, особено онези, закупили акции или кол-опции в началото на спекулативната търговия, със сигурност ще спечелят много. Онези, присъединили се по-късно обаче едва ли ще имат този късмет. В момента цените са толкова високи, че рисковете от скорошен спад са много по-големи. По-солидните федж фондове също е вероятно да се включват в надпреварата, но залагайки срещу компаниите, очаквайки неизбежния край на пазарната спекулация.

Твърде много дълг, твърде много риск

Случуят с GameStop е съвременна илюстрация на изключително тревожни тенденции, наблюдаващи се в глобален план. Ултра ниски лихвени проценти, поемането на огромни дългове и възприемането на все по-рискове стратегии в опит за постигане на по-висока доходност. На всичкото отгоре благодарение на технологичния напредък дори и малките инвеститори вече са в състояние да направят онова, което преди бе запазена марка най-вече за големите институционални инвеститори. Все по-широката употреба на опции и други финансови деривати е като заемането на огромни количества пари назаем - ливъридж, на финансов език. Когато залозите са в наша полза подобна стратегия би ни направила много богати, каквито вече са много от първоначалните инвеститори в GameStop. Когато нещата се объркат обаче къщата от карти рухва мигновено, оставяйки след себе си  разруха и разочарование.

 

Библиография

1. https://www.wsj.com/articles/blackberry-amc-and-other-reddit-yolo-favorites-that-arent-gamestop-11611681716?mod=article_inline

2. https://www.wsj.com/articles/gamestop-is-a-bubble-in-its-purest-form-11611756239

3. https://www.wsj.com/articles/several-hedge-funds-stung-by-market-turmoil-11611842693

 

[1] Паричните потоци от своя страна зависят от перспективите за бъдещ растеж на дадената компания.

[2] Виж https://www.wsj.com/articles/blackberry-amc-and-other-reddit-yolo-favorites-that-arent-gamestop-11611681716?mod=article_inline

[3] Тъй като притежателят на ко опцията заплаща премия на нейния продавач, реализираната нетна печалба обикновено е по-малка.

[4] Виж https://www.wsj.com/articles/gamestop-is-a-bubble-in-its-purest-form-11611756239

[5] Виж https://www.wsj.com/articles/several-hedge-funds-stung-by-market-turmoil-11611842693